اسلایدر
 • Qhocham Dam

 • Amirkabir Tunnel and Underpass

 • Javadie Tunnel and Underpass

 • Zemkan Dam

 • Development of Khorasan Steel Factory

 • Iranian Gaz Engineering

 • Yadavaran Project CTEP

 • Head Quarter of Tat Bank

 • Ground Water Lowering of South East of Shiraz ( Khatoon-Zendan part)

 • South Pars - Forty Place

 • Roodbal Darab Dam

 • Salman Farsi Dam

 • Khuzestan rolled wide steel factory

 • Amirkabir Petrochemical Complex LDPE Unit - 6th Olefin Project

 • Sirjan Combined Cycle Power Plants

 • Khorram Shahr Oil Factory

 • Razi Petrochemical Complex

 • Fajr2 Power Plant

 • Fajr2 Power Plant

 • Fajr2 Power Plant

 • Abadan Gas Power Plant

 • Shiraz Petrochemical Complex

 • Grounwater Lowering of Shiraz City

 • Fajr2 Power Plant

 • New Jarrahi River Bridge

 • Darkhoein 1st Phase Development

 • Sadid Pipe Production Factory

 • Slaughterhouse Of Rasht City

 • Executing Water - Distribution System From Deyreh River To Zagros Dam Lake

 • Tehran Metro - Line 2

 • Fajr Petrochemical Complex

 • Petrochemical Economic Special Zone

 • Fanavaran Petrochemical Complex

 • Ghadir Petrochemical Complex

 • Doosty Dam

 • Khoda Afarin Dam

 • Cheshmeh Sarab Dam

 • Karoon Petrochemical Complex

 • Chashamandaz Ramsar

 • Rejal Petrochemical Complex

 • Ghazvin - Rasht Highway

 • Construction of Tehran- Shomal Freeway -Zome 1(Lot B2)

 • Zagros Tunnel

 • Underground Drainage Construction

Loading
 • Qhocham Dam

 • Amirkabir Tunnel and Underpass

 • Javadie Tunnel and Underpass

 • Zemkan Dam

 • Development of Khorasan Steel Factory

 • Iranian Gaz Engineering

 • Yadavaran Project CTEP

 • Head Quarter of Tat Bank

 • Ground Water Lowering of South East of Shiraz ( Khatoon-Zendan part)

 • South Pars - Forty Place

 • Roodbal Darab Dam

 • Salman Farsi Dam

 • Khuzestan rolled wide steel factory

 • Amirkabir Petrochemical Complex LDPE Unit - 6th Olefin Project

 • Sirjan Combined Cycle Power Plants

 • Khorram Shahr Oil Factory

 • Razi Petrochemical Complex

 • Fajr2 Power Plant

 • Fajr2 Power Plant

 • Fajr2 Power Plant

 • Abadan Gas Power Plant

 • Shiraz Petrochemical Complex

 • Grounwater Lowering of Shiraz City

 • Fajr2 Power Plant

 • New Jarrahi River Bridge

 • Darkhoein 1st Phase Development

 • Sadid Pipe Production Factory

 • Slaughterhouse Of Rasht City

 • Executing Water - Distribution System From Deyreh River To Zagros Dam Lake

 • Tehran Metro - Line 2

 • Fajr Petrochemical Complex

 • Petrochemical Economic Special Zone

 • Fanavaran Petrochemical Complex

 • Ghadir Petrochemical Complex

 • Doosty Dam

 • Khoda Afarin Dam

 • Cheshmeh Sarab Dam

 • Karoon Petrochemical Complex

 • Chashamandaz Ramsar

 • Rejal Petrochemical Complex

 • Ghazvin - Rasht Highway

 • Construction of Tehran- Shomal Freeway -Zome 1(Lot B2)

 • Zagros Tunnel

 • Underground Drainage Construction

Loading

درباره ما

ادامه مطلب
شرکت بین المللی ارسا ساختمان در بهمن ماه 1376 با هدف ایجاد سازمانی ایرانی با نام و نشانی معتبر در منطقه و تلاش برای آبادانی و توسعه ایران، با شماره ثبت 138807 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید. ارسا در مدت کوتاه عمر خود با گردآوری جمعی از متخصصان و کادر فنی توانا و مجرب پتانسیل بالایی برای اجرای پروژه های بزرگ در خود به وجود آورده است. این پتانسیل بالای فنی به همراه ریسک پذیری و علاقه مندی بنیانگذاران ارسا به بومی سازی تکنولوژی های مربوط به حوزه های کاری خود باعث شده ارسا همواره برای ورود به بازارها جدید و ارائه خدماتی گسترده تر به کارفرمایان خود پیشقدم باشد
 
 
 
 
 
 

 

 

درباه ما

آخرین اخبار

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی :
تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهدا، پلاک 17، کد پستی: 1586756513
تلفن: 20 72 71 88 021
نمابر: 47 18 72 88 021
ایمیل:   info@arsa.ir