سد رودبال داراب
عملیات حفاری و تزریق (در قالب 2 قرارداد )
پایان یافته
کار فرما
شرکت نیمرخ
موقعیت جغرافیایی
استان فارس - شهرستان داراب
توضیحات

مشخصات پروژه : 

حفاری و تزریق: مجموعاً 107000 مترطول