مجتمع فولاد خراسان
عملیات سیویل و ابنیه بتنی
پایان یافته
کار فرما
شرکت مجتمع فولاد خراسان
موقعیت جغرافیایی
نیشابور، کیلومتر 15 شهر جدید فیروزه
توضیحات

مشخصات پروژه :

خاکبرداری ( دستی و ماشینی ): 41000 مترمکعب

قالب بندی فلزی: 131500 مترمربع

آرماتوربندی: 4060 تن

بتن ریزی: 49000 مترمکعب

کارهای فولاد سنگین: 50 تن