شرکت مهندسی و توسعه گاز
عملیات یارد تعمیراتی بوشهر
پایان یافته
کار فرما
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
20 کیلومتری شهر بوشهر
توضیحات

مشخصات پروژه :

کارهای فولادی سنگین: 366 تن 

آرماتوربندی: 308 تن

قالب بندی: 10660 مترمربع

بتن درجا: 7230 مترمکعب

آجرکاری: 14850 مترمربع