پل رودخانه جراحی
احداث جاده دسترسی، پل روگذر و راه های ارتباطی
پایان یافته
کار فرما
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
موقعیت جغرافیایی
بندر امام خمینی - منطقه جراحی
توضیحات

مشخصات پروژه:

1- اجرای فونداسیون با 24 شمع درجا

2- حفاری: 60000 مترمکعب

3- اساس و زیر اساس: 24000 مترمکعب

4- بتن مسلح: 45000 مترمکعب