سد خدا آفرین
عملیات حفاری و تزریق
پایان یافته
1392/12/24
1397/07/15
کار فرما
شرکت تامین راه
موقعیت جغرافیایی
آذربایجان شرقی - تبریز
توضیحات

مشخصات پروژه:

حفاری و تزریق مجموعاً 12000 مترطول