مجتمع پتروشیمی کارون
فاز دوم طرح ایزوسیانات ها ساخت شمع های بتنی پیش ساخته
پایان یافته
1392/12/24
1397/07/15
کار فرما
شرکت پتروشیمی کارون
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
توضیحات

مشخصات پروژه:

ساخت 2500 شمع بتنی پیش ساخته با طول 25 متر و مقطع 40*40 سانتی متر