سد دوستی
عملیات حفاری و تزریق سد دوستی
پایان یافته
1392/12/24
1397/07/15
کار فرما
شرکت کولهام
موقعیت جغرافیایی
استان خراسان - شهرستان سرخس
توضیحات

مشخصات پروژه:

حفاری و تزریق مجموعاً 14000 مترطول