سد دوستی
عملیات حفاری و تزریق سد دوستی
پایان یافته
کار فرما
شرکت کولهام
موقعیت جغرافیایی
استان خراسان - شهرستان سرخس
توضیحات

مشخصات پروژه:

حفاری و تزریق مجموعاً 14000 مترطول