مجتمع پتروشیمی غدیر
ساخت و کوبش شمع های بتنی پیش ساخته ( در قالب 7 قرارداد )
پایان یافته
1392/12/24
1397/07/15
کار فرما
شرکت پتروشیمی غدیر
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
توضیحات

مشخصات پروژه:

ساخت 71500 متر شمع بتنی پیش ساخته