مجتمع پتروشیمی غدیر
ساخت و کوبش شمع های بتنی پیش ساخته ( در قالب 7 قرارداد )
پایان یافته
کار فرما
شرکت پتروشیمی غدیر
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
توضیحات

مشخصات پروژه:

ساخت 71500 متر شمع بتنی پیش ساخته