سد چشمه سراب
عملیات حفاری و تزریق
پایان یافته
کار فرما
شرکت پل سنگ سنندج
موقعیت جغرافیایی
استان کرمانشاه شهرستان گیلانغرب
توضیحات

مشخصات پروژه:

حفاری و تزریق مجموعاً 10000 مترطول