سد چشمه سراب
عملیات حفاری و تزریق
پایان یافته
1392/12/24
1397/07/15
کار فرما
شرکت پل سنگ سنندج
موقعیت جغرافیایی
استان کرمانشاه شهرستان گیلانغرب
توضیحات

مشخصات پروژه:

حفاری و تزریق مجموعاً 10000 مترطول