پتروشیمی فن آوران
ساخت و اجرای شمع های بتنی پیش ساخته طرح پتروشیمی فن آوران
پایان یافته
کار فرما
پتروشیمی فن آوران
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
توضیحات

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 3100 شمع بتنی پیش ساخته به طول 12 - 25 متر با مقاطع 35*35، 40*40 و 50*50 سانتی متر