منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تکیه گاه خطوط لوله خوراک و محصول
ساخت اسلیپرهای بتنی و پیش ساخته ( در قالب 3 قرارداد )
پایان یافته
کار فرما
سازمان منطقه ویژه اقتصادی
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
توضیحات

مشخصات پروژه:

- ساخت 8800 اسلیپر بتنی پیش ساخته 1.5 متری و 2 متری