پتروشیمی فجر طرح یوتیلیتی متمرکز
طرح یوتیلیتی متمرکز ( در قالب 7 قرارداد )
پایان یافته
کار فرما
شرکت پتروشیمی فجر
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
توضیحات

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 17700 شمع بتنی پیش ساخته با طول 30-24 متر و مقطع 30*30 و 40*40 سانتی متر

تخریب سر شمع ها