نیروگاه فجر 2
ساخت و کوبش شمع های بتنی پیش ساخته
پایان یافته
کار فرما
شرکت مپنا
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر
توضیحات

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 9600 متر شمع بتنی پیش ساخته نیروگاه فجر 2