کشتارگاه صنعتی رشت
عملیات اجرایی ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
پایان یافته
کار فرما
شرکت فراوری مواد پروتئینی نمونه گیلان
موقعیت جغرافیایی
استان گیلان - رشت
توضیحات

مشخصات پروژه:

اجرای سازه و کارهای مکانیکی و الکتریکی