مجتمع پتروشیمی شیراز واحد آمونیاک و اوره سوم
عملیات ساخت و کوبش شمع های بتنی و پیش ساخته
پایان یافته
کار فرما
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی شیراز PIDEC
موقعیت جغرافیایی
استان فارس - مرودشت
توضیحات

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 8150 شمع بتنی پیش ساخته مجموعاً به طول 79700 متر