کارخانه لوله سازی گروه صنعتی سدید
عملیات اجرایی زیرسازی راه آهن سدید، حوضچه های ذخیره آب و فونداسیون
پایان یافته
کار فرما
گروه صنعتی سدید
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
توضیحات

مشخصات پروژه:

عملیات خاکی، اجرای بتن سبک، قالب بندی و اجرای بتن مسلح

ساخت حوضچه های ذخیره آب

اجرای اساس و زیراساس خط آهن به طول 34 متر

ساخت و کوبش 500 شمع بتنی پیش ساخته با طول 15 متر و مقطع 40*40 سانتی متر

تخریب سر شمع ها