نیروگاه گازی آبادان
ساخت و کوبش شمع های بتنی پیش ساخته
پایان یافته
کار فرما
شرکت مپنا
موقعیت جغرافیایی
8 کیلومتری جاده آبادان - بندر امام
توضیحات

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 992 شمع بتنی پیش ساخته با طول 24 متر مقطع 40*40 سانتی متر

تخریب سر شمع ها