طرح و اجرای زیرگذر جوادیه
مشارکت ارسا ساختمان - شهران سازه
پایان یافته
کار فرما
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
موقعیت جغرافیایی
تهران - جوادیه
توضیحات

مشخصات پروژه :

طرح و ساخت پروژه زیرگذر حوادیه شامل :

1- اجرای سازه و سیویل پل و زیرگذر جوادیه

2- تخریب پل قدیم جوادیه

3- اجرای پل عابر پیاده رو حداقل به عرض 3 متر