منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پتروشیمی امیرکبیر طرح LDPE
انجام عملیات سیویل و شمع های بتنی
پایان یافته
کار فرما
شرکت Daelim
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
توضیحات

مشخصات پروژه:

ساخت و کوبش 2492 شمع بتنی پیش ساخته به طول 26 متر و مقطع 40*40 سانتی متر

کارهای سیویل و بتنی

بتن ریزی: 31000 مترمکعب

آرماتوربندی: 2000 تن

قالب بندی: 95000 مترمربع