مجتمع فولاد خوزستان
پروژه نورد ورق عریض اجرای عملیات سازه های بتنی (در قالب 5 قرارداد)
پایان یافته
کار فرما
شرکت فولاد خوزستان
موقعیت جغرافیایی
استان خوزستان - اهواز
توضیحات

مشخصات پروژه:

تهیه و ساخت 2930 عدد شمع بتنی پیش ساخته کارخانه نورد ورق عریض در قالب 2 قرارداد 

اجرای عملیات سیویل و سازه های اسکلت بتنی کارخانه نورد ورق عریض در قالب 3 قرارداد