فاز 14 پارس جنوبی
اجرای عملیات CVIL
پایان یافته
کار فرما
شرکت نیر پارس (گروه مپنا)
موقعیت جغرافیایی
استان بوشهر، بندر کنگان
توضیحات

مشخصات پروژه:

خاکبرداری: 66،500 مترمکعب

بتن ریزی: 22،042 مترمکعب

حفاری: 50،388 مترمکعب

آرماتوربندی: 20،062 تن