پروژه یادآوران CTEP
عملیات ساخت و کوبش شمع های بتنی پیش ساخته
پایان یافته
کار فرما
شرکت مهندسین جهانپارس
موقعیت جغرافیایی
میدان نفتی یادآوران
توضیحات

مشخصات پروژه:

7 هزار عدد شمع بتنی پیش ساخته در مقطع 40*40 به طول تقریبی 180،000 هزار مترطول