ساختمان مرکزی بانک تات
عملیات خاکبرداری، تحکیم گود، اجرای اسکلت و سقف ها
پایان یافته
کار فرما
شرکت توسعه ساختمان البرز تات
موقعیت جغرافیایی
تهران، چهارراه جهان کودک
توضیحات

مشخصات پروژه :

تعداد طبقات: 35 ( 9 طبقه زیرزمین )

زیربنا: 34000 مترمربع

عمق گودبرداری: 30 متر

حجم خاکبرداری: حدود 50 هزار متر

بتن ریزی: حدود 15 هزار مترمکعب 

آرماتوربندی: حدود 1900 تن

قالب بندی: 23500 مترمربع

آهن آلات: 3700 تن