» درباره ارسا » خط مشی

خط مشی کیفیت

ایز 9001

 
 
 
 
شرکت بین‌المللی ارسا ساختمان به منظور بهبود بخشیدن به فعالیت‌های عمرانی (پیمانکاری) و حضور موفق در بازارهای داخلی و بین‌المللی و جلب رضایت مشتریان خود با اخذ دانش فنی و بالابردن سطح مهارت‌های لازم و به‌کارگیری تکنولوژی روز سعی نموده است که اصول ذیل را به عنوان اهداف مستمر خود در اولویت قرار داده و در مسیر بهبود مستمر گام بردارد.

1.افزایش کیفیت اجرای پروژه‌ها

2.افزایش بازده کار

3.تعهد به مدت اجرای پروژه‌ها و تحویل به‌موقع آنها

4.ارتقاء توان اجرایی شرکت

5.کسب رضایت مشتریان

جهت نیل به اهداف فوق ، نظام تضمین کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001-2008 برنامه‌ریزی گردیده و بر این اساس وجود ساختار سازمانی مناسب، برنامه‌ریزی مدون، تقسیم کار براساس شایستگی، تعهد و تخصص و تسری احساس مسئولیت به کلیه کارکنان و برخورداری از مشارکت آنها مهم‌ترین عوامل اجرای سیستم می‌باشد. استمرار و استقرار خط مشی شرکت از تعهدات مدیریت ارشد بوده و مسئولیت توجیه و تفهیم آن به کارکنان متوجه یکایک مدیران و مسئولان بوده و همگان تلاش خواهند نمود تا با به‌کارگیری فرهنگ بهبود مداوم، نظام تضمین کیفیت استقرار یابد. مدیریت ارشد شرکت جهت حصول اطمینان از نهادینه شدن خط مشی کیفیت و تفهیم آن به کارکنان، از طریق گزارش‌ها، آمارها و جلسات هماهنگی و بازنگری و گردش کار درست آن در نظام اداری و کارگاهی اطلاع حاصل می‌نماید.

 

 

 

خط مشی ایمنی و بهداشت

    

ایمنی و بهداشت

 
منابع انسانی بزرگ‌ترین سرمایه شرکت است و مردم حق دارند در محیطی ایمن کار کنند که خطری سلامتی آنها را تهدید نکند.  شرکت در پیش‌فرض‌های خود، سلامتی و ایمنی راهم‌تراز سایر اهداف شرکت می‌بیند.
مدیریت تصدیق می‌کند که وظیفه دارد تا حد امکان نسبت به سلامتی و ایمنی تمام افرادی که به هر طریقی از انجام فعالیت‌های شرکت اثر می‌پذیرند اطمینان حاصل کند و به عنوان مدیرعامل، اینجانب مسئولیت کلی سلامتی و ایمنی را در ارسا به عهده دارم.
حوادث می‌تواند با استفاده از مدیریت ریسک پیشگیری شود. این مبنای فلسفی کار ماست.
ما باید برای استقرار، اجرا و نظارت بر سیستم مدیریت ایمنی و سلامت متناسب با نوع فعالیت شرکت و مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی تلاش نماییم، مدیریت سلامتی و ایمنی یک جزء لازم از مدیریت جامع در تمام سطوح است.
ما باید منابع لازم برای اجرای این سیاست را فراهم و به‌روز نماییم.
 مسئولیت فردی سلامتی و ایمنی تمام اشخاص باید تعریف و تعیین شود و از هر کس باید خواسته شود که برای اجرای مسئولیت‌هایش اهتمام ورزد.
آموزش به عنوان زیر بنای استقرار هر سیستمی نیاز است تا کارکنان وظایف دقیق خود را در سیستم مدیریت سلامتی و ایمنی بدانند و این مستلزم ارائه اطلاعات، آموزش، راهنمایی و نظارت متناسب با فعالیت‌های شرکت است.
متناسب با خطرات احتمالی کار، تجهیزات انفرادی پیش‌گیرانه باید انتخاب شود و با انجام تمام اقدامات ممکن اطمینان حاصل شود که توسط فرد مربوطه به کار می رود.
ما باید رویه‌های شرایط اضطراری را تهیه، مرور و به‌روز نماییم و تمام کارکنان باید وظایف خود را در هنگام شرایط اضطراری بدانند.
 این سیاست در هر جایی که فعالیت‌های شرکت عملی میشود کاربرد دارد و ما با پیمانکارانی که برای ما کار می کنند در این زمینه همکاری و نظارت خواهیم کرد.
مقررات قانونی که در این زمینه در ارسا نهادینه شده بر مبنای استاندارد حداقل است اما ما تلاش می‌کنیم تا به بهترین وضعیت در زمینه ایمنی و سلامتی در حد توان خود دست یابیم.