پروژه ها

احداث زهکش های فرعی زیر زمینی مسیر محور خاتون [ ادامه... ]
احداث سد، سازه های هیدرولیکی، تاسیسات وابسته و راه دسترسی به ساختگاه سد [ ادامه... ]
احداث زیرگذر، تونل با تاسیسات مربوطه، پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری (مشارکت ارسا - نیمرخ) [ ادامه... ]
عملیات یارد تعمیراتی بوشهر [ ادامه... ]
احداث سد و سازه های وابسته [ ادامه... ]
مشارکت ارسا ساختمان - شهران سازه [ ادامه... ]
حفاری و بتن ریزی شمع ها و اجرای فونداسیون [ ادامه... ]
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۳