پروژه ها

ساخت و کوبش شمع های بتنی پیش ساخته [ ادامه... ]
عملیات اجرایی ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی [ ادامه... ]
عملیات ساخت و کوبش شمع های بتنی و پیش ساخته [ ادامه... ]
عملیات اجرایی زیرسازی راه آهن سدید، حوضچه های ذخیره آب و فونداسیون [ ادامه... ]
ساخت و کوبش شمع های بتنی پیش ساخته [ ادامه... ]
ساخت و کوبش 8100 متر شمع بتنی پیش ساخته [ ادامه... ]
احداث ساختمان دیزل ژنراتور اضطراری و کابل برق خارجی GIS [ ادامه... ]
ساخت و کوبش شمع های بتنی پیش ساخته [ ادامه... ]
احداث ساختمان کنترل و پست GIS [ ادامه... ]
تهیه شمع های بتنی پیش ساخته (درقالب 2 قرارداد) [ ادامه... ]
پروژه نورد ورق عریض اجرای عملیات سازه های بتنی (در قالب 5 قرارداد) [ ادامه... ]
عملیات حفاری و تزریق (درقالب 2 قرارداد) [ ادامه... ]
اجرای عملیات CVIL [ ادامه... ]
احداث زهکش های زیر زمینی مسیرهای اصلی و فرعی محور زندان و خاتون [ ادامه... ]
عملیات ساخت و کوبش شمع های بتنی پیش ساخته [ ادامه... ]
عملیات خاکبرداری، تحکیم گود، اجرای اسکلت و سقف ها [ ادامه... ]
عملیات حفاری و تزریق (در قالب 2 قرارداد ) [ ادامه... ]
عملیات سیویل و ابنیه بتنی [ ادامه... ]
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۳ ۳ بعدی »