• پروژه ملی آزادراه تهران شمال
  پروژه ملی آزادراه تهران شمال
 • پروژه ملی انتقال آب زاگرس
  پروژه ملی انتقال آب زاگرس
 • پروژه تونل امیر کبیر
  پروژه تونل امیر کبیر
 • پروژه ملی آزادراه تهران شمال
  پروژه ملی آزادراه تهران شمال
 • پروژه سد مخزنی زمکان
  پروژه سد مخزنی زمکان

پروژه ها

پروژه ملی احداث تونل انتقال آب زاگرس
پروژه راه آهن محور سالار شادمهر
احداث زهکش زیرزمینی محور بلوار مدرس مسیر گلسرخ تا جانبازان
بستر سازی نیروگاه سیکل ترکیبی هرمزان
پروژه ملی منطقه یک آزاد راه تهران – شمال(قطعه B2 )
نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان
ساختمان مسکونی ماهشهر
ساختمان تجاری - مسکونی چشم انداز رامسر
پل رودخانه جراحی
سد خدا آفرین
مجتمع پتروشیمی کارون
سد دوستی
مجتمع پتروشیمی غدیر
سد چشمه سراب
پتروشیمی فن آوران
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تکیه گاه خطوط لوله خوراک و محصول
پتروشیمی فجر طرح یوتیلیتی متمرکز
خط 2 مترو تهران
توسعه فاز 1 دارخوین
سیستم انتقال آب رودخانه دیره به دریاچه سد زاگرس
نیروگاه فجر 2
کشتارگاه صنعتی رشت
مجتمع پتروشیمی شیراز واحد آمونیاک و اوره سوم
کارخانه لوله سازی گروه صنعتی سدید
نیروگاه گازی آبادان
طرح پایین انداختن سطح آب زیر زمینی شیراز
طرح آمونیاک سوم رازی
نیروگاه فجر 2
کارخانه روغن کشی خرمشهر
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر پتروشیمی امیرکبیر طرح LDPE
مجتمع فولاد خوزستان
سد سلمان فارسی
فاز 14 پارس جنوبی
پروژه یادآوران CTEP
ساختمان مرکزی بانک تات
سد رودبال داراب
مجتمع فولاد خراسان
طرح پایین انداختن سطح آب زیر زمینی شیراز
سد مخزنی زمکان
زیرگذر و تونل امیر کبیر
شرکت مهندسی و توسعه گاز
سد مخزنی قوچم
طرح و اجرای زیرگذر جوادیه
برج مسکونی 29 طبقه بابلسر