پروژه ها

راه آهن محور سالار شادمهر [ ادامه... ]
پروژه احداث زهکش زیر زمینی مجاور ایستگاه شهید دستغیب به سمت میدان گلسرخ به سمت میدان ولی عصر به طول حدود 320 متر [ ادامه... ]
منطقه ویژه اقتصادی صنایع و معادن فلزی خلیج فارس [ ادامه... ]
پروژه ملی منطقه یک آزاد راه تهران – شمال(قطعه B2 ) [ ادامه... ]
عملیات ساختمانی و تاسیسات [ ادامه... ]
ساختمان مسکونی ماهشهر [ ادامه... ]
ساختمان تجاری - مسکونی چشم انداز رامسر [ ادامه... ]
احداث جاده دسترسی، پل روگذر و راه های ارتباطی [ ادامه... ]
عملیات حفاری و تزریق [ ادامه... ]
فاز دوم طرح ایزوسیانات ها ساخت شمع های بتنی پیش ساخته [ ادامه... ]
عملیات حفاری و تزریق سد دوستی [ ادامه... ]
ساخت و کوبش شمع های بتنی پیش ساخته ( در قالب 7 قرارداد ) [ ادامه... ]
عملیات حفاری و تزریق [ ادامه... ]
ساخت و اجرای شمع های بتنی پیش ساخته طرح پتروشیمی فن آوران [ ادامه... ]
ساخت اسلیپرهای بتنی و پیش ساخته ( در قالب 3 قرارداد ) [ ادامه... ]
طرح یوتیلیتی متمرکز ( در قالب 7 قرارداد ) [ ادامه... ]
اجرای عملیات تزریق سه گانه قطعه P2K4 - S2 [ ادامه... ]
کوبش شمع های فلزی ( در قالب 5 قرارداد ) [ ادامه... ]