بستر سازی نیروگاه سیکا ترکیبی هرمزان
منطقه ویژه اقتصادی صنایع و معادن فلزی خلیج فارس
پایان یافته
1394/05/17
1397/07/15
کار فرما
شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکا ترکیبی مپنا ( توسعه 2 )
موقعیت جغرافیایی
بندرعباس - منطقه ویژه اقتصادی صتایع و معادن فلزی خلیج فارس - مجتمع آلمینیوم المهدی ( کیلومتر 18 اسکله شهید رجایی )
پیمانکار اصلی
شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکا ترکیبی مپنا ( توسعه 2 )
توضیحات

مشخصات پروژه :

 

- خاکبرداری : 31،000 مترمکعب

- خاکریزی : 170،000 مترمکعب