طرح پایین انداختن سطح آب زیر زمینی شیراز
احداث زهکش های فرعی زیر زمینی مسیر محور خاتون
پایان یافته
کار فرما
شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
موقعیت جغرافیایی
شیراز
توضیحات

مشخصات پروژه : 

- حفاری گالری زهکش فرعی و نصب سگمنت مینیاتوری،با مقطع نعل اسبی به ابعاد 155*180 سانتیمتر، به طول حدود 5800 متر و حجم 13671 مترمکعب.

- حفاری میله چاه منهول به قطر 170 سانتیمتر، به طول حدود 2300 متر و حجم 5310 مترمکعب وغلاف گذاری GPR به قطر 1500 میلیمتر.

-حفاری چاه های آبکشی به طول حدود 21000 متر.

- ساخت سگمنت سه تکه بتنی مسلح به همراه عمل آوری با سیستم بخار و به طول حدود 5800 متر.