توسعه فاز 1 دارخوین
کوبش شمع های فلزی ( در قالب 5 قرارداد )
پایان یافته
کار فرما
شرکت AGIP-IRAN
موقعیت جغرافیایی
منطقه دارخوین
توضیحات

مشخصات پروژه:

کوبش شمع های فلزی به طول 20 متر و قطر 30 اینچ