توسعه فاز 1 دارخوین

مشخصات پروژه:

کوبش شمع های فلزی به طول 20 متر و قطر 30 اینچ

پروژه ها

توسعه فاز 1 دارخوین

مشخصات پروژه:

کوبش شمع های فلزی به طول 20 متر و قطر 30 اینچ