کاتالوگ
» درباره ارسا » خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

شرکت بین‌المللی ارسا ساختمان به منظور بهبود بخشیدن به فعالیت‌های عمرانی (پیمانکاری) و حضور موفق در بازارهای داخلی و بین‌المللی و جلب رضایت مشتریان خود با اخذ دانش فنی و بالابردن سطح مهارت‌های لازم و به‌کارگیری تکنولوژی روز سعی نموده است که اصول ذیل را به عنوان اهداف مستمر خود در اولویت قرار داده و در مسیر بهبود مستمر گام بردارد.

1.افزایش کیفیت اجرای پروژه‌ها

2.افزایش بازده کار

3.تعهد به مدت اجرای پروژه‌ها و تحویل به‌موقع آنها

4.ارتقاء توان اجرایی شرکت

5.کسب رضایت مشتریان

جهت نیل به اهداف فوق ، نظام تضمین کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001-2008 برنامه‌ریزی گردیده و بر این اساس وجود ساختار سازمانی مناسب، برنامه‌ریزی مدون، تقسیم کار براساس شایستگی، تعهد و تخصص و تسری احساس مسئولیت به کلیه کارکنان و برخورداری از مشارکت آنها مهم‌ترین عوامل اجرای سیستم می‌باشد.

استمرار و استقرار خط مشی شرکت از تعهدات مدیریت ارشد بوده و مسئولیت توجیه و تفهیم آن به کارکنان متوجه یکایک مدیران و مسئولان بوده و همگان تلاش خواهند نمود تا با به‌کارگیری فرهنگ بهبود مداوم، نظام تضمین کیفیت استقرار یابد. مدیریت ارشد شرکت جهت حصول اطمینان از نهادینه شدن خط مشی کیفیت و تفهیم آن به کارکنان، از طریق گزارش‌ها، آمارها و جلسات هماهنگی و بازنگری و گردش کار درست آن در نظام اداری و کارگاهی اطلاع حاصل می‌نماید.